Krocząca mistyfikacja braku

Absolutnym rodzajem gniewu jest gniew człowieka cierpliwego. Człowieka świadomego dostępności. Człowieka świadomego ostatecznie. Złudzenia są rodzajem paradoksu dostępności. Zjawiania się jako dostępne. Rzeczywistość racjonalna jest rodzajem dostępności. Jest każdą nową dostępnością. Postęp jest komunią dostępności. Człowiek pozbawiony gniewu jest pozbawiony refleksyjności. Człowiek pozbawiony gniewu jest jednym ze złudzeń. Gniew nie jest agresją, jest refleksją. Dostępność to agresja. Dostępność jest słabością. Jest brakiem. Dostępność nie musi być świadoma ani wyrażona. Jest zamkniętą potencjalnością. Racjonalność jest tyranią dostępności. Racjonalność jest pozbawiona gniewu. Postęp poszerza sferę złudzenia. Postęp jest krocząca mistyfikacją braku. Postęp jest przełamaniem czasowości refleksyjnej. Postęp jest ucieczką przed zawartością. Przed...

Wirtualny czy iluzoryczny?

Zależy od perspektywy. Dla zamieszkujących wirtualną cywilizację wirtualny jest rzeczywistym. Dla obserwatorów wirtualnego, wirtualny jest iluzorycznym. Dla turystów wirtualne jest oswajaną emanacją. ZOO. Ciekawe dlaczego sztuka nie podejmuje tego dylematu perspektyw? Wirtualne może być równie rzeczywiste jak fizyczne samo w sobie. Materialne może być kafkowskie. Wirtualne może być potencjalnie istniejącym. Iluzja jest iluzją do pewnego krytycznego punktu doświadczenia, w którym odkrywamy, że nie jest autentycznością zgodną z indywidualnym przekonaniem. Ta krytyczna ścieżka pomiędzy iluzorycznym a rzeczywistym, rzeczywistym i wirtualnym, wirtualnym i iluzorycznym jest granicą doświadczenia. Jest pozbawionym struktur. Jest krawędzią chaosu. Rantem. Jeśli nie ma struktur nie ma treści. Jest...

Wirtułał

Sztuka dawno zaakceptowała to, że wszyscy kradną od wszystkich. Wirtułał, zostanie ukradziony zapożyczony przez Google z chwilą, gdy wcisnę przycisk „Opublikuj”. Choć być może lepszym określeniem jest pasożytnictwo? Google jest pasożytem, w którego interesie jest utrzymywanie przy życiu swojego żywiciela. Odstęp pomiędzy stworzeniem a zapożyczeniem nie istnieje – lub zawęził się to mgnienia. „Translated from Polish”, czyli autozawłaszczenie. „1 result”. Czym jest jedno słowo wobec zilliona terabajtów? Zapożyczenie czy zawłaszczenie? Zajmowanie się pustymi wynikami Google jest znacznie ciekawsze, niż zajmowanie się tymi zapełnionymi. Czterdzieści dwa i pół miliona i moje jedno autozawłaszczenie. Ale tylko w trybie edycji. Wciśniecie przycisku „stwórz”...

Czym sztuka jest?

Kto pyta o sztukę, uznaje jej istnienie. Czym jednak jest pytanie o sztukę już nie w czasach sztuki masowej, przemysłowej, ale sztuki zautomatyzowanej, algorytmicznej? Pytanie o sztukę w „czasach digital” staje się pytaniem ostatniego artysty. Finalnym pytaniem sztuki. Sztuka, która podobnie jak nauka i filozofia pytała o świat, teraz pyta o samą siebie. Sztuka jest światem samym w sobie. Światem wsobnym. Światem pozbawionym, światem nieuczestniczącym. To paradoksalne jak w czasach ostatecznego umasowienia – nie tylko ze względu na „tajemnicę techniki”, ale też przez dosłowne umasowienie człowieczeństwa, sztuka stała się niedostępna jak nigdy dotąd. Sztuka przestała się przydarzać. To, co się...

Human – the next „thing”

Racjonalny egoizm. Świat obiektowy i zmiana perspektywy ja na perspektywę GoPro, perspektywę w której nie jesteś centrum świata, nie jesteś nawet jego częścią. Jesteś elementem. Element człowiek   — Ulepszamy świat, ale czy ulepszamy siebie? W usieciowionym świecie rzeczy, człowiek jest kolejną „rzeczą”. Obiektem, zbiorem danych, węzłem.   — via: http://datamining.typepad.com   Usieciowione społeczeństwo przeciwstawione zobiektywizowanym systemom ICT. Rządy mogą co najwyżej wpływać na spowolnienie propagowania się technologii ICT. We władzy negocjacji sieci rządy nie są potrzebne. Przestrzeń społeczna przeciwstawiona przestrzeni analitycznej.   — „People crushed by law have no hopes but from power. If laws are their enemies, they...

Ostateczna sofistykacja

Nie żyjemy już w świecie systemów. Oczywiście systemy nas otaczają. Ale już nie kształtują. Systemy są jak drzewa, które mijamy. Drzewa są dobrą analogią, bo są strukturami explicite. Zwracamy uwagę tylko na te połamane. Na zbuntowane struktury. via: http://www.ninapandolfo.com.br/blog/   Jeśli „przyszłość jest teraz” to czym jest jutro? Przyszłość jest spóźniona. Przyszłość objawia się na początku. Przyszłość nie jest celem. Im większa szybkość, tym większe poczucie stałości rozmydlenia. Liquid modernity to widok z punktu widzenia statycznego obserwatora. Obserwatora, widza, odbiorcy. Perspektywa grzędy. Ekspotencjalność oznacza, że Wszechświat nie tylko się rozszerza ale także przemieszcza. Różnica pomiędzy systemem a systemem ekspotencjalnym jest...

Krawędzie chaosu

Mamy świat, w którym nic nie jest „proste”. Świadomość złożoności nie jest jednak czymś oczywistym, ani tym bardziej pożądanym. Właściwie wkraczamy dopiero w świadomość tego, czym złożoność jest. Złożoność, choć niezależna od człowieka, daje się coraz wyraźniej obserwować w najprostszych elementach świata – wzroście ilości impulsów (wcale nie „informacji”), jakie nas otaczają za sprawą internetu, czy nawet bardziej pierwotnego czynnika, coraz większej liczby nas samych – ludzi. Świadomość złożoności to świadomość ograniczeń i świadomość niedoskonałości. XXI wiek wyłania się powoli, jako wiek, w którym teorie Einsteina czy teorie kwantowe są traktowane, jako teorie klasyczne. W kontekście rozważań nad złożonością można...

Struktura stumieniowa

Kiedy logika wysyłam-odbieram przechodzi w logikę falową? Co to znaczy, że sieć jest „strumieniowa”? Wszystko we wszechświecie ma dualną naturę. Ciągle patrzymy na sieć jak na strukturę relacji. Ale tego typu spojrzenie, choć być może właściwe z modelowego punktu widzenia, nie oddaje zmienności, intensywności i falowego charakteru relacji (mamy przecież „dobre” i „złe” -momenty- relacji z ludźmi/otoczeniem/własnym ja). Można powiedzieć że relacje mają charakter dynamiczny i jednocześnie stały. Stały bo są relacjami ([po]wiązaniami). Zmienny bo są płynne. Jak wyznaczyć początek i koniec relacji? Stała/Zmienna/Falowa? Istota techniki jest dwuznaczna. Heidegger. Twórca techniki jest dwuznaczny – człowiek. Ciało się starzeje, ja jest...

Gry prawdy

[Googletopia] [na podstawie wydanego właśnie „Rządzenia żywymi”, Michel Foucault, wykład z 9 stycznia 1980 roku].   Wiedza to produkcja prawdy na prawach logiki „…to co nazywamy wiedzą, produkcją prawdy w indywidualnych aktach poznania podlegających zasadom logiczno-eksperymentalnym…”   O dominacji, hegemonii jednej formy „Nauka, poznanie obiektywne to tylko jedna z możliwych form, poprzez które manifestuje się prawda”   Każda władza wymaga swojej formy prawdy „Tam, gdzie jest władza, gdzie ma być władza, gdzie chce się pokazać, że ona faktycznie spoczywa, tam potrzeba prawdy.”   Nie istnieje jedna forma prawdy. Foucault wskazuje na przesunięcia w zakresie „logik” rządzenia ludźmi (rządzenia się człowieka)...

Płynność a linearność

Rok 1929, za Mannheimem   Jestem tylko ustami. „… człowieka mówiącego przecież nie własnym językiem, lecz językiem współczesnych i przodków, którzy przetarli mu drogę…”   Indywidualizm jest ostatecznym kolektywizmem „… jest faktycznie niedokładnością mówienie, że jednostka ludzka myśli. Bardziej poprawne byłoby wskazanie, że tylko uczestniczy ona w dalszym procesie myślenia tego, co już przed nią inni ludzie myśleli.”   O innowacji (myślowej), o zagrożeniu uniwersalizacji. „Dopóki każdy członek danej grupy od dzieciństwa ma wpajane te same znaczenia słów, ten sam sposób tworzenia idei, nie mogą istnieć w takim społeczeństwie rozbieżne procesy myślowe.”   Wiek świadomości „…przyspieszanie ruchliwości społecznej niszczy dawniejszą,...