We Can Remember It for You Wholesale

Nie opieramy się już na pamięci, ale na kontekstach. Własna pamięć nie jest nam już potrzebna. Urządzenia „pamiętają” za nas. Nasza pamięć nie jest już w nas. Pamięć stała się „peryferium”. Stała się modułem, który możemy wykorzystywać. Pamięć została od nas oddzielona i wszczepiona w narzędzie. Została pozbawiona filtra umysłowego, który dokonywał subiektywnej kuracji tego, co zapamiętujemy. Tego, co pamiętane. W tym sensie pamięć peryferyjna stała się rodzajem „obiektywistycznej” struktury rzeczywistości. Obrazem rzeczywistości dostępnym do interpretacji jako prawda. To, co zachowywane kształtuje naszą rzeczywistość. To, czego nie zachowamy przestaje być częścią rzeczywistości. Zachowujemy jednak tylko to, co może dokonać samoistnego...

Uber?

Co takiego fascynującego jest w Uberze, że ogniskuje tyle zainteresowania? Dla mnie Uber wydaje się reprezentować pierwsze przedsiębiorstwo oparte na kapitale społecznym. A właściwie słowo „przedsiębiorstwo” czy „firma” nie oddaje charakteru tego, czym Uber jest. Uber reprezentuje rodzaj zorganizowania opierającego się na masowym wykorzystaniu pracy ludzkiej oraz społecznej organizacji pracy. W tym sensie pozwala „sile roboczej” skuteczniej konkurować z kapitałem. [idąc za retoryką Marksa ;] Ponieważ po raz pierwszy „siła robocza” zjawia się na rynku, jako siła realna, zdolna przekształcać rynek na podobnych zasadach jak kapitał. Zwykli ludzie, dzięki logice sieciowej są zdolni kreować nowe rynki, na których siła robocza...

Economists Say

Newest AI Technology Destroys More Jobs Than It Creates: “deep uncertainty” “…AI has become vastly more sophisticated in a short time, with machines now able to learn, not just follow programmed instructions, and to respond to human language and movement. At the same time, the American work force has gained skills at a slower rate than in the past…” panel of leading economists about automation: “33 percent said technology was a central reason that median wages had been stagnant over the past decade” “…there’s no guarantee this will work out.” http://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel/poll-results?SurveyID=SV_eKbRnXZWx3jSRBb via: http://hardware.slashdot.org/story/14/12/17/0512208/economists-say-newest-ai-technology-destroys-more-jobs-than-it-creates   —   Ekonomia Ubera “makes it...

Dlaczego postęp się zatrzymał?

Wczoraj minęły równo 42 lata od ostatniego lądowania człowieka na Księżycu. Dyskutujemy o wszechświecie, fizyce kwantowej i cząsteczkach elementarnych. A wciąż nie wiemy, co jest na dnie oceanów. “We wanted flying cars, we got 140 characters.” Peter Thiel To to wciąż – niezwykle trafna – ale jednak tylko diagnoza. Michael Hanlon w swoim ostatnim tekście próbuje zastanowić się nad przyczynami zatrzymania się ludzkiego postępu. I choć to w dalszym ciągu publicystyka, to skłoniła mnie ona do próby udzielenia swojej odpowiedzi. Zwłaszcza, że na blogu zajmuję się także istotą postępu (w kontekście digital society). Hanlon przytacza całą masę argumentów i powodów,...

Struktura stumieniowa

Kiedy logika wysyłam-odbieram przechodzi w logikę falową? Co to znaczy, że sieć jest „strumieniowa”? Wszystko we wszechświecie ma dualną naturę. Ciągle patrzymy na sieć jak na strukturę relacji. Ale tego typu spojrzenie, choć być może właściwe z modelowego punktu widzenia, nie oddaje zmienności, intensywności i falowego charakteru relacji (mamy przecież „dobre” i „złe” -momenty- relacji z ludźmi/otoczeniem/własnym ja). Można powiedzieć że relacje mają charakter dynamiczny i jednocześnie stały. Stały bo są relacjami ([po]wiązaniami). Zmienny bo są płynne. Jak wyznaczyć początek i koniec relacji? Stała/Zmienna/Falowa? Istota techniki jest dwuznaczna. Heidegger. Twórca techniki jest dwuznaczny – człowiek. Ciało się starzeje, ja jest...

Szybkość to jakość

U Hegla – ilość nie przechodzi w jakość automatycznie. Ilość przechodzi w jakość dopiero od pewnego poziomu. Od pewnego „momentu”. Podobnie z szybkością. Szybkość przechodzi w jakość dopiero po przekroczeniu określonego „progu”. „Przechodzenie” oznacza zmianę stanu, zmianę struktury, zmianę charakteru. W jaki sposób uchwycić jednak moment przejścia? Moment zmiany stanu z ilościowego na jakościowy? Z szybkości w jakość?   Ilość to jakość Szybkość to jakość. ergo Jakość to szybkość, jakość to ilość .   Momentum – iloczyn ilości i szybkości. Jakość rozumiana tradycyjnie nie odgrywa żadnej roli dla mas, poza funkcją ideową (ideał jako ostateczny, acz nieosiągalny [magiczny] artefakt]. „Zbędny”...

Rynki informacyjne

„Język jako kapitał” [via Google Translate, oczywiście] – szkoda, że po francusku. Prezentacja warta jednak prześledzenia choćby dla samego kierunku rozumowania [struktury języka]. La langue comme capital from Frederic Kaplan   Rynki informacyjne 1. Google to pierwsze przedsiębiorstwo usieciowione. 2. Istnieją tylko rynki informacyjne. płacisz za szukanie (Google) płacisz za kontakt ze znajomymi (Facebook) płacisz za znalezienie pracy (LinkedIn) informacja to towar. Same dane nie są jednak kluczowe. Kluczowa jest szybkość „dostępu” do danych (a właściwie do zdolności ich korelacji, zależności, itd.). Innymi słowy – zdolność do szybkiej korelacji danych. „Data is useless unless combined with other data to create...

Gry prawdy

[Googletopia] [na podstawie wydanego właśnie „Rządzenia żywymi”, Michel Foucault, wykład z 9 stycznia 1980 roku].   Wiedza to produkcja prawdy na prawach logiki „…to co nazywamy wiedzą, produkcją prawdy w indywidualnych aktach poznania podlegających zasadom logiczno-eksperymentalnym…”   O dominacji, hegemonii jednej formy „Nauka, poznanie obiektywne to tylko jedna z możliwych form, poprzez które manifestuje się prawda”   Każda władza wymaga swojej formy prawdy „Tam, gdzie jest władza, gdzie ma być władza, gdzie chce się pokazać, że ona faktycznie spoczywa, tam potrzeba prawdy.”   Nie istnieje jedna forma prawdy. Foucault wskazuje na przesunięcia w zakresie „logik” rządzenia ludźmi (rządzenia się człowieka)...

Print is now over.

Kilka myśli podrzuconych przez Mathiasa Döpfnera, które brzmią (niestety) trochę jak łabędzi śpiew mass mediów. Ciekawe jest natomiast to, w jaki sposób odkrywają sposób myślenia masowych mediów. Warte odnotowania. 1. W dalszym ciągu wiara w to, że tradycyjne autorytety istnieją i będą istnieć: „Yahoo, Amazon, and Facebook are all hiring journalists, but they don’t have the culture of journalism”. [warto odnotować pomieszanie mediów – Yahoo, jako portal horyzontalny przynależy do mass mediów, zresztą w Polsce Döpfner kupił przecież Onet]. 2. Stwierdzanie czegoś, co już wiadomo od 10 lat: “Print is now over” [pytanie, jakie się nasuwa to: ile razy mass...