Media pragmatyczne

Czyli nowa kategoria mediów. Po mediach obiektywnych i subiektywnych. Media pragmatyczne to media odchodzące od koncepcji, że rzeczywistość-świat istnieje niezależnie od percepcji ludzi. Media pragmatyczne informują o realistycznej ocenie rzeczywistości. Teoretyczna, choć prawdziwa rzeczywistość zostaje uznana za potencjalną. A jako nie-praktyczna może stanowić tło, a nie przekaz. Media obiektywne to media świata systemów. Media pragmatyczne to media świata jednego, bieżącego systemu. Media pragmatyczne to lokalność. A zatem też pewna całość, integralność. Integralność i lokalność oznacza użyteczność. Media pragmatyczne = media użytkowe.

Władza i Siła, Jack Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa (część 1)

Władza komunikacji, to władza sieci. Władza komunikacji sieci. Władza odbioru uspołecznionego. Siła to zdolność wpływu społecznego. Siła to idea wiodąca. Siła przeciwstawia się Władzy.   Notatki do: Jack Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, 2006 i Wstępów i Wprowadzenia „Radykalizm kolejnych „rewolucji komunikacyjnych” jest tyle niekwestionowany, co cząstkowy: przekraczanie granic człowieka i jego wytworów nie unieważnia bynajmniej dotychczasowych ludzkich doświadczeń.” Władza komunikacji sieci jest kumulatywnością. Sieć w takim samym stopniu opiera się na piśmie, co na technologii. Nie musimy posługiwać się pismem, aby być częścią jego doświadczenia. Cały ekosystem mediów jest wypełniony takimi, czy innymi emanacjami pisma. Wszystkiego tego, co...

Mego

Ego konkuruje z Mego – kwintesencją inteligencji i różnorodności. To strategia przetrwania człowieka w świecie sztucznej inteligencji. Dlaczego zakładamy że sztuczna inteligencja może być tylko jedna? Bez wystarczającej wiedzy mózg człowieka szuka skrótów dla podjęcia decyzji. Heurystyka. IKEA kołchoz kapitalizmu.

Książka

To trochę spóźniony wpis, tak jak zresztą wszystko w natychmiastowym świecie. Ten brudnopis w formie bloga w marcu skończył 5 lat. Czy to dużo na brudnopis? Pamiętacie co notowaliście 5 lat temu? W moim przypadku brudnopis staje się powoli jedynym zapisem. W świecie, w którym nie ma czasu na tworzenie w satysfakcjonującej jakości, forma tymczasowa staje się formą dominującą. A forma komunikuje treść. Treść jest tymczasowa. To struktura internetu jako medium. Krótkotrwałość jest ważniejsza niż przekaz. Jakość nie znika, ale staje się jeszcze bardziej niedostępna. Notatki na tym blogu miały w zamyśle służyć napisaniu książki. Minęło 5 lat. Czy to...

Overconcentrated social units

Leopold Kohr   O globalnym społeczeństwie But as the number of their victims increases, the time for apologies and even for indulging in guilt feelings begins to dwindle, and individual executions or burials not only become cumbersome but technically unfeasible. So new practices have to be initiated. Now the victims are led to wells, trenches, or rivers, executed on the spot, and then simply thrown in. This represents less an increase in viciousness than an adjustment to the requirements of new situations which could not be handled with previous means.   The bystanders, on the other hand, now begin to...

We the Media

Dla większości ludzi Internet nie jest niczym nowym. Nie oznacza to oczywiście, ze Internet jest taki sam. Zaczynamy żyć Internetem, a Internet nami. Weszliśmy w fazę asymilacji kultowej sieci. Pokolenie Z to pierwsze pokolenie, które nie zna świata bez internetu. Dla każdego nowego człowieka, Internet będzie czymś co zastał w rzeczywistości. Czymś danym. Od jakiegoś czasu nie zajmowałem się aktualizacją modeli ani treści związanych z teorią mediów. Jednak Internet nie stoi w miejscu. Oczywiście na co dzień trudno dostrzec i uchwycić istotę zmian. Kiedy jednak sam zaczynam sobie rysować po własnych modelach w trakcie wykładu, zaczynam dostrzegać to, że wymagają...

Cyfrowy Rōnin

Prekariat to kolejne bezdennie puste słowo, którego kowadło stanowią najróżniejsze hipotezy ekonomiczne, które – podobnie jak cała ekonomia – nie są nauką, ale w najlepszym razie – zbiorem przekonań. Czymże jest bowiem „prawo pracy” lub „gwarancja zatrudnienia”? Pojęcia te, wymyślone zresztą na gruncie ekonomii, zaprzeczają jej samej. Zaprzeczają paradygmatowi kapitalizmu. Kapitalizm jako taki, rozpatrując go „jakim jest” (jako zbiór luźno powiązany tez) nigdy nie może posługiwać się pojęciem gwarancji. Zresztą nawet samo to określenie (stosowane praktycznie na gruncie kapitalizmu), oznacza nigdy nie więcej niż – gwarancję ograniczoną (czasową, zakresu lub sposobu użytkowania, itp.). Nawet gwarancja wieczysta jest pewną ideą, ponieważ zakłada...

Digitalizm

To nie koniec historii. To reset historii. Jak kończy się „koniec wielkich narracji”? Jak w ogóle możemy tłumaczyć wiek szybkości porzez muzealność „modernizmu”? Jedyny „izm” o konstytutywnym znaczeniu dla współczesności to digitalizm. — Ponowoczesność czy Pornonowoczesność? Brutal transparency. real time data correlation. PRISM.   — Demokratyczne totalitaryzmy. Tyrania kultury Zachodu.   — context is the new content. —   Współczesność to po prostu zbiór aktualnych idei. Komunikacja to przepływ idei między ośrodkami.   —   Usieciowienie to nie przepływ, to inny stan struktutalny. Złożoność jest zawiniona przez informacje.   —   We The Data. http://networkeddigital.com/2014/05/17/definicja-cyfryzacji/   —

More is Different

Praca konsultanta ma to do siebie, że daje dostęp nie tylko do konkretnych projektów, ale przede wszystkim dostęp do konkretnych organizacji. Co więcej, sam wymiar ilościowy nie jest tak istotny, jak symultaniczny dostęp do tych podmiotów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy miałem okazje obserwować od wewnątrz i od zewnątrz kilkanaście dużych korporacji i instytucji. Innymi słowy – miałem możliwość obserwowania pomiotów działający w tym samym otoczeniu rynkowym. W niektórych sytuacjach wręcz, moje spotkania w różnych organizacjach odbywały się dosłownie – jedno po drugim, nawet tego samego dnia. W ciągu ostatnich 15 lat poznałem ponad 40 różnych organizacji. Takie „pole badawcze”...

Krawędzie chaosu

Mamy świat, w którym nic nie jest „proste”. Świadomość złożoności nie jest jednak czymś oczywistym, ani tym bardziej pożądanym. Właściwie wkraczamy dopiero w świadomość tego, czym złożoność jest. Złożoność, choć niezależna od człowieka, daje się coraz wyraźniej obserwować w najprostszych elementach świata – wzroście ilości impulsów (wcale nie „informacji”), jakie nas otaczają za sprawą internetu, czy nawet bardziej pierwotnego czynnika, coraz większej liczby nas samych – ludzi. Świadomość złożoności to świadomość ograniczeń i świadomość niedoskonałości. XXI wiek wyłania się powoli, jako wiek, w którym teorie Einsteina czy teorie kwantowe są traktowane, jako teorie klasyczne. W kontekście rozważań nad złożonością można...