O współczesności.

W asymetrycznym świecie zwyciestwo przychodzi przez złamanie tradycji. Innowacja jako źródło wzrostu. Tej koncepcji przeciwstawiana jest koncepcja świata hybrydowego w którym generałowie są politykami, a politycy generałami. Konflikt jako źródło wzrostu.

Ostateczna sofistykacja

Nie żyjemy już w świecie systemów. Oczywiście systemy nas otaczają. Ale już nie kształtują. Systemy są jak drzewa, które mijamy. Drzewa są dobrą analogią, bo są strukturami explicite. Zwracamy uwagę tylko na te połamane. Na zbuntowane struktury. via: http://www.ninapandolfo.com.br/blog/   Jeśli „przyszłość jest teraz” to czym jest jutro? Przyszłość jest spóźniona. Przyszłość objawia się na początku. Przyszłość nie jest celem. Im większa szybkość, tym większe poczucie stałości rozmydlenia. Liquid modernity to widok z punktu widzenia statycznego obserwatora. Obserwatora, widza, odbiorcy. Perspektywa grzędy. Ekspotencjalność oznacza, że Wszechświat nie tylko się rozszerza ale także przemieszcza. Różnica pomiędzy systemem a systemem ekspotencjalnym jest...

Cyfrowy Rōnin

Prekariat to kolejne bezdennie puste słowo, którego kowadło stanowią najróżniejsze hipotezy ekonomiczne, które – podobnie jak cała ekonomia – nie są nauką, ale w najlepszym razie – zbiorem przekonań. Czymże jest bowiem „prawo pracy” lub „gwarancja zatrudnienia”? Pojęcia te, wymyślone zresztą na gruncie ekonomii, zaprzeczają jej samej. Zaprzeczają paradygmatowi kapitalizmu. Kapitalizm jako taki, rozpatrując go „jakim jest” (jako zbiór luźno powiązany tez) nigdy nie może posługiwać się pojęciem gwarancji. Zresztą nawet samo to określenie (stosowane praktycznie na gruncie kapitalizmu), oznacza nigdy nie więcej niż – gwarancję ograniczoną (czasową, zakresu lub sposobu użytkowania, itp.). Nawet gwarancja wieczysta jest pewną ideą, ponieważ zakłada...

Digitalizm

To nie koniec historii. To reset historii. Jak kończy się „koniec wielkich narracji”? Jak w ogóle możemy tłumaczyć wiek szybkości porzez muzealność „modernizmu”? Jedyny „izm” o konstytutywnym znaczeniu dla współczesności to digitalizm. — Ponowoczesność czy Pornonowoczesność? Brutal transparency. real time data correlation. PRISM.   — Demokratyczne totalitaryzmy. Tyrania kultury Zachodu.   — context is the new content. —   Współczesność to po prostu zbiór aktualnych idei. Komunikacja to przepływ idei między ośrodkami.   —   Usieciowienie to nie przepływ, to inny stan struktutalny. Złożoność jest zawiniona przez informacje.   —   We The Data. http://networkeddigital.com/2014/05/17/definicja-cyfryzacji/   —

More is Different

Praca konsultanta ma to do siebie, że daje dostęp nie tylko do konkretnych projektów, ale przede wszystkim dostęp do konkretnych organizacji. Co więcej, sam wymiar ilościowy nie jest tak istotny, jak symultaniczny dostęp do tych podmiotów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy miałem okazje obserwować od wewnątrz i od zewnątrz kilkanaście dużych korporacji i instytucji. Innymi słowy – miałem możliwość obserwowania pomiotów działający w tym samym otoczeniu rynkowym. W niektórych sytuacjach wręcz, moje spotkania w różnych organizacjach odbywały się dosłownie – jedno po drugim, nawet tego samego dnia. W ciągu ostatnich 15 lat poznałem ponad 40 różnych organizacji. Takie „pole badawcze”...

Krawędzie chaosu

Mamy świat, w którym nic nie jest „proste”. Świadomość złożoności nie jest jednak czymś oczywistym, ani tym bardziej pożądanym. Właściwie wkraczamy dopiero w świadomość tego, czym złożoność jest. Złożoność, choć niezależna od człowieka, daje się coraz wyraźniej obserwować w najprostszych elementach świata – wzroście ilości impulsów (wcale nie „informacji”), jakie nas otaczają za sprawą internetu, czy nawet bardziej pierwotnego czynnika, coraz większej liczby nas samych – ludzi. Świadomość złożoności to świadomość ograniczeń i świadomość niedoskonałości. XXI wiek wyłania się powoli, jako wiek, w którym teorie Einsteina czy teorie kwantowe są traktowane, jako teorie klasyczne. W kontekście rozważań nad złożonością można...

Larger reality

Technologie cyfrowe pierwszej generacji odchodzą powoli nie tyle w zapomnienie, co raczej przechodzą w rutynizację. Osiągają swój punkt na krzywej cyklu produktowego. W pogoni za akwizycjami – w sumie chyba nawet nie jest istotne, w jaki sposób motywowanymi (w przypadku polskiego rynku portali internetowych słowem-wytrychem jest „zasięg”) – portale rozbudowywały swoje portfolio, nie wiedząc nawet jak sensownie produktowo skonsumować te przejęcia. Z drugiej strony masa ludzi i firm – bardzo często tworzona przez osoby niemające o tak zwanej „branży” pojęcia próbuje w sieci swoich sił. Z natury rzeczy swoje skupienie ogniskują na pojedynczych projektach – takich jak choćby Nasza-klasa, Fotka,...

Economists Say

Newest AI Technology Destroys More Jobs Than It Creates: “deep uncertainty” “…AI has become vastly more sophisticated in a short time, with machines now able to learn, not just follow programmed instructions, and to respond to human language and movement. At the same time, the American work force has gained skills at a slower rate than in the past…” panel of leading economists about automation: “33 percent said technology was a central reason that median wages had been stagnant over the past decade” “…there’s no guarantee this will work out.” http://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel/poll-results?SurveyID=SV_eKbRnXZWx3jSRBb via: http://hardware.slashdot.org/story/14/12/17/0512208/economists-say-newest-ai-technology-destroys-more-jobs-than-it-creates   —   Ekonomia Ubera “makes it...

End of times

Poniżej cytat z tekstu Marka Mardella (BBC) „Is IS on an inevitable path to destruction?”, który zawiera w sobie kilka kluczowych powiązań kierujących współczesnością. „There are those who argue that ideology is even more fundamental to understanding the actions of IS because it is motivated by an „end of times” narrative and is acting to bring about „malahim” – the equivalent of Armageddon.” Pokazuje to niemal równoległość narracji filozoficznych zachodu („koniec historii”), który często zapomina, że jest dzieckiem bardziej południa niż północy i że związki łączące zachód z Bliskim Wschodem nadal istnieją. Choć być może nie na płaszczyźnie codzienności. Takie...

Dlaczego postęp się zatrzymał?

Wczoraj minęły równo 42 lata od ostatniego lądowania człowieka na Księżycu. Dyskutujemy o wszechświecie, fizyce kwantowej i cząsteczkach elementarnych. A wciąż nie wiemy, co jest na dnie oceanów. “We wanted flying cars, we got 140 characters.” Peter Thiel To to wciąż – niezwykle trafna – ale jednak tylko diagnoza. Michael Hanlon w swoim ostatnim tekście próbuje zastanowić się nad przyczynami zatrzymania się ludzkiego postępu. I choć to w dalszym ciągu publicystyka, to skłoniła mnie ona do próby udzielenia swojej odpowiedzi. Zwłaszcza, że na blogu zajmuję się także istotą postępu (w kontekście digital society). Hanlon przytacza całą masę argumentów i powodów,...