Nieujmowalność natychmiastowości

Notatki do: Jack Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, część 2  „Uniwersalizm wiąże się z istnieniem systemu.” „Proces generalizacji musi rodzić pewne napięcie pomiędzy uniwersalistycznymi normami a szczegółowymi wymogami (konkretnego) systemu.” (kontekstu) Prowadzi to z jednej strony do radykalizmu, jako całościowego odrzucenia uniwersalizmu i powstania postawy opozycyjnej do uniwersalistycznej. Partykularyzmu, lokalizmu, subiektywizmu. Systemu uniwersalistycznego nie da się odrzucić w części. Proces sprzeciwu wobec uniwersalizmu, to odrzucenie systemu. Radykalizm.   Kultura piśmienna wprowadziła znaczną autonomię i niezależność. Za sprawą pisma ideały, idee przestają wiązać się z aktualnymi zastosowaniami, z kontekstami. Pismo sprawiło, że przeszliśmy od światopoglądu do ideologii, która z natury...

Władza i Siła, Jack Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa (część 1)

Władza komunikacji, to władza sieci. Władza komunikacji sieci. Władza odbioru uspołecznionego. Siła to zdolność wpływu społecznego. Siła to idea wiodąca. Siła przeciwstawia się Władzy.   Notatki do: Jack Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, 2006 i Wstępów i Wprowadzenia „Radykalizm kolejnych „rewolucji komunikacyjnych” jest tyle niekwestionowany, co cząstkowy: przekraczanie granic człowieka i jego wytworów nie unieważnia bynajmniej dotychczasowych ludzkich doświadczeń.” Władza komunikacji sieci jest kumulatywnością. Sieć w takim samym stopniu opiera się na piśmie, co na technologii. Nie musimy posługiwać się pismem, aby być częścią jego doświadczenia. Cały ekosystem mediów jest wypełniony takimi, czy innymi emanacjami pisma. Wszystkiego tego, co...

Samotność serfa

Przychodzi taki moment, w którym wszystko ci jedno w którą stronę się przemieszczasz, która jest godzina czy w jakim miejscu się znajdujesz. Znajdujesz się w punkcie zero. Cała twoja wiedza staje się bezużyteczna. Jest tylko tu i teraz. Świat jest czymś odległym. Czymś o czym czytałeś kiedyś w książkach. Mglistym odbiciem. Samotność jest punktem w którym przekraczasz granicę oddzielając ja od tego co poza. Stopniowo stajesz się bezradny wobec samego siebie. Bo jest tylko ja. Ostanie ja. Zasypiasz. Bo transformacja która trwa zbyt długo, przestaje być transformacją. Staje się stale wymazywanym, stale nadpisywanym, stale redundantnym, staje się planowaniem tymczasowości. Jednak...

Wirtualny czy iluzoryczny?

Zależy od perspektywy. Dla zamieszkujących wirtualną cywilizację wirtualny jest rzeczywistym. Dla obserwatorów wirtualnego, wirtualny jest iluzorycznym. Dla turystów wirtualne jest oswajaną emanacją. ZOO. Ciekawe dlaczego sztuka nie podejmuje tego dylematu perspektyw? Wirtualne może być równie rzeczywiste jak fizyczne samo w sobie. Materialne może być kafkowskie. Wirtualne może być potencjalnie istniejącym. Iluzja jest iluzją do pewnego krytycznego punktu doświadczenia, w którym odkrywamy, że nie jest autentycznością zgodną z indywidualnym przekonaniem. Ta krytyczna ścieżka pomiędzy iluzorycznym a rzeczywistym, rzeczywistym i wirtualnym, wirtualnym i iluzorycznym jest granicą doświadczenia. Jest pozbawionym struktur. Jest krawędzią chaosu. Rantem. Jeśli nie ma struktur nie ma treści. Jest...

Wirtułał

Sztuka dawno zaakceptowała to, że wszyscy kradną od wszystkich. Wirtułał, zostanie ukradziony zapożyczony przez Google z chwilą, gdy wcisnę przycisk „Opublikuj”. Choć być może lepszym określeniem jest pasożytnictwo? Google jest pasożytem, w którego interesie jest utrzymywanie przy życiu swojego żywiciela. Odstęp pomiędzy stworzeniem a zapożyczeniem nie istnieje – lub zawęził się to mgnienia. „Translated from Polish”, czyli autozawłaszczenie. „1 result”. Czym jest jedno słowo wobec zilliona terabajtów? Zapożyczenie czy zawłaszczenie? Zajmowanie się pustymi wynikami Google jest znacznie ciekawsze, niż zajmowanie się tymi zapełnionymi. Czterdzieści dwa i pół miliona i moje jedno autozawłaszczenie. Ale tylko w trybie edycji. Wciśniecie przycisku „stwórz”...

Mego

Ego konkuruje z Mego – kwintesencją inteligencji i różnorodności. To strategia przetrwania człowieka w świecie sztucznej inteligencji. Dlaczego zakładamy że sztuczna inteligencja może być tylko jedna? Bez wystarczającej wiedzy mózg człowieka szuka skrótów dla podjęcia decyzji. Heurystyka. IKEA kołchoz kapitalizmu.

Tworzywo demiurga

Czytając prace klasyków, takich jak Goody, moje egzemplarze książek kończą jak notesy. Niemal każda strona zawiera notatki, komentarze i skreślenia. Myślę, że podstawowym problemem całej literatury zajmującej się kwestią oralności i piśmienności, a zwłaszcza piśmienności, jest łączenie czy też przeciwstawianie piśmienności właśnie formom oralnym. O ile pismo można wyodrębnić i analizować jako zestaw komponentów, o tyle z oralnością, mową jest już zupełnie inaczej. Mowa jest swojego rodzaju „wyjściowym składnikiem” każdego systemu komunikacyjnego. Jak zresztą zauważa sam Goody, radykalizm każdej rewolucji komunikacyjnej jest zawsze cząstkowy. Żadna bowiem rewolucja nie przekreśla doświadczeń człowieka. Między innymi dlatego wiemy w ogóle, że mamy do...

Książka

To trochę spóźniony wpis, tak jak zresztą wszystko w natychmiastowym świecie. Ten brudnopis w formie bloga w marcu skończył 5 lat. Czy to dużo na brudnopis? Pamiętacie co notowaliście 5 lat temu? W moim przypadku brudnopis staje się powoli jedynym zapisem. W świecie, w którym nie ma czasu na tworzenie w satysfakcjonującej jakości, forma tymczasowa staje się formą dominującą. A forma komunikuje treść. Treść jest tymczasowa. To struktura internetu jako medium. Krótkotrwałość jest ważniejsza niż przekaz. Jakość nie znika, ale staje się jeszcze bardziej niedostępna. Notatki na tym blogu miały w zamyśle służyć napisaniu książki. Minęło 5 lat. Czy to...

Overconcentrated social units

Leopold Kohr   O globalnym społeczeństwie But as the number of their victims increases, the time for apologies and even for indulging in guilt feelings begins to dwindle, and individual executions or burials not only become cumbersome but technically unfeasible. So new practices have to be initiated. Now the victims are led to wells, trenches, or rivers, executed on the spot, and then simply thrown in. This represents less an increase in viciousness than an adjustment to the requirements of new situations which could not be handled with previous means.   The bystanders, on the other hand, now begin to...

Human – the next „thing”

Racjonalny egoizm. Świat obiektowy i zmiana perspektywy ja na perspektywę GoPro, perspektywę w której nie jesteś centrum świata, nie jesteś nawet jego częścią. Jesteś elementem. Element człowiek   — Ulepszamy świat, ale czy ulepszamy siebie? W usieciowionym świecie rzeczy, człowiek jest kolejną „rzeczą”. Obiektem, zbiorem danych, węzłem.   — via: http://datamining.typepad.com   Usieciowione społeczeństwo przeciwstawione zobiektywizowanym systemom ICT. Rządy mogą co najwyżej wpływać na spowolnienie propagowania się technologii ICT. We władzy negocjacji sieci rządy nie są potrzebne. Przestrzeń społeczna przeciwstawiona przestrzeni analitycznej.   — „People crushed by law have no hopes but from power. If laws are their enemies, they...