przedsiębiorstwo sieciowe

modele działania

poprzez narzucanie reguł sieciowych
(logika 0:1 – wystandaryzowane protokoły komunikacji, warunkiem uczestnictwa jest akceptacja lub nie zastanych reguł – zero-jedynkowo, sieci o zamkniętej liczbie reguł, jedna liczba reguł w jednym czasie)

„SaaS gardens”

czym jest przedsiębiorstwo sieciowe?

 

ograniczeniem każdego przedsiębiorstwa sieciowego jest zdolność do koordynacji – kres koordynacji („maksymalna liczba połączeń”)

[zdolność koordynacji z rynkiem – w tym konsumentami, klientami]

 

 

[zmienić układ jeden pod drugim na układ sieciowy, Castells ułożył to jako logikę sztabową/piramida – czyli według „starego sposobu myślenia” – ergo forma jaką jest książka narzuca „stary sposób myślenia” poprzez swój układ (wiersze jeden po drugim – tyrania protokołów komunikacji]

[wymienione przez Castellsa role nie muszą występować w jednym przedsiębiorstwie]

[każda funkcja może być oddzielnym „przedsiębiorstwem sieciowym” – liczba funkcji realizowana w organizacji zależy od jego koordynacji krańcowej]

delegowanie funkcji

 

za Castellsem:

„Model funkcjonalnej struktury zatrudnienia w procesie produkcyjnym zorganizowanym na bazie technologii informacyjnej” (Castells):

 

Strategiczne podejmowanie decyzji i planowanie (commanders);

Wprowadzanie innowacji w procesach i produktach (reserchers);

Dostosowywanie, „opakowywanie” i adresowanie innowacji (designers);

Zarządzanie związkami pomiędzy decyzjami, innowacjami, projektami i wykonawstwem (integrators);

Wykonywanie zadań podporządkowanych własnej inicjatywie (operators);

Wykonywanie zadań podrzędnych, których nie da się zautomatyzować (the operated);