Post-truth? Parallel-truth. Prawda to technika.

Prawda równoległa. Nie tylko sama prawda jest równoległa, ale także jej natura. Prawda nie-uzgadnialna z natury. Jedynie jej przebieg w czasowości dostarcza potencjalności podobieństw. Możliwych związków pomiędzy ideami. Ale nie natur tych idei.

Prawda nieuzgadnialna.

Prawda nie-dążąca, lecz samoistna. Prawdy. Można powiedzieć, prawdy narracyjne. Mieszczące-się, zamieszkujące, określające-się wewnątrz samych-siebie.

Post-truth to klęska jednego, konkretnego sposobu pojmowana prawdy. Przegrana jednej definicji tego-samego, samego-siebie. Zniszczenie uzgodnionego. A przynajmniej koncepcji dającego-uzgodnić-się.

Instrumentalne przedstawienie >>prawdy<< określa każdą próbę realnego stosunku człowieka do >>prawdy<<. Tu-bycia (Dasein).

Prawda to technika.

Prawda jest środkiem do celu, jest działaniem.

lie