Media pragmatyczne

Czyli nowa kategoria mediów. Po mediach obiektywnych i subiektywnych.

Media pragmatyczne to media odchodzące od koncepcji, że rzeczywistość-świat istnieje niezależnie od percepcji ludzi. Media pragmatyczne informują o realistycznej ocenie rzeczywistości. Teoretyczna, choć prawdziwa rzeczywistość zostaje uznana za potencjalną. A jako nie-praktyczna może stanowić tło, a nie przekaz. Media obiektywne to media świata systemów. Media pragmatyczne to media świata jednego, bieżącego systemu. Media pragmatyczne to lokalność. A zatem też pewna całość, integralność. Integralność i lokalność oznacza użyteczność.

Media pragmatyczne = media użytkowe.