Krocząca mistyfikacja braku

Absolutnym rodzajem gniewu jest gniew człowieka cierpliwego. Człowieka świadomego dostępności. Człowieka świadomego ostatecznie.

Złudzenia są rodzajem paradoksu dostępności. Zjawiania się jako dostępne. Rzeczywistość racjonalna jest rodzajem dostępności. Jest każdą nową dostępnością.

Postęp jest komunią dostępności.

Człowiek pozbawiony gniewu jest pozbawiony refleksyjności. Człowiek pozbawiony gniewu jest jednym ze złudzeń.

Gniew nie jest agresją, jest refleksją. Dostępność to agresja.

Dostępność jest słabością. Jest brakiem. Dostępność nie musi być świadoma ani wyrażona. Jest zamkniętą potencjalnością.

Racjonalność jest tyranią dostępności. Racjonalność jest pozbawiona gniewu.

Postęp poszerza sferę złudzenia. Postęp jest krocząca mistyfikacją braku. Postęp jest przełamaniem czasowości refleksyjnej. Postęp jest ucieczką przed zawartością. Przed odpowiedzią, przed ujawnieniem (się) braku.