Rationality is not a reason

Temporalność i nagłość to objawy tej samej choroby. Braku powodu dla przyszłości. A to oznacza, że racjonalność tym powodem nie jest. Racjonalność doprowadziła nas do nieracjonalności. Może zatem tym, co konstytuuje racjonalność jest nieracjonalność przedstawiająca się racjonalnie?

Świat powinien być…
Świat jest…
„Świat” to pojęcie przedstawiające się jako racjonalne.

Jeśli nie ma boga, nie ma pozaracjonalnego – to racjonalność nie wystarczy. Racjonalność jest sposobem. Racjonalność jest sposobem, który zawiódł. Racjonalność jest sposobem dążenia, ale nie dążeniem samym w sobie.

Do czego dążymy?

Dlaczego?

Czy „to” jest racjonalne?

Rationality is not a reason.