Ostateczna sofistykacja

Nie żyjemy już w świecie systemów. Oczywiście systemy nas otaczają. Ale już nie kształtują. Systemy są jak drzewa, które mijamy. Drzewa są dobrą analogią, bo są strukturami explicite. Zwracamy uwagę tylko na te połamane. Na zbuntowane struktury.

tree structur

via: http://www.ninapandolfo.com.br/blog/

 

Jeśli „przyszłość jest teraz” to czym jest jutro?

Przyszłość jest spóźniona. Przyszłość objawia się na początku. Przyszłość nie jest celem. Im większa szybkość, tym większe poczucie stałości rozmydlenia. Liquid modernity to widok z punktu widzenia statycznego obserwatora. Obserwatora, widza, odbiorcy. Perspektywa grzędy.

Ekspotencjalność oznacza, że Wszechświat nie tylko się rozszerza ale także przemieszcza. Różnica pomiędzy systemem a systemem ekspotencjalnym jest taka sama jak pomiędzy koniem trojańskim a koniem mechanicznym.

Fundamentalnie systemy posiadają właściwość predykcyjną. System zawsze wybiega w przyszłość. Jeśli przyszłość jest teraz, czym jest predykcja? W najlepszym razie fałszerstwem kreacji. Nie świadomość możliwości, ale świadomość ograniczeń.

Wzrost ogranicza poprzez pozbawienie kontroli.

 

out of control

via: http://thisiscolossal.com

 

 

Zniknął związek między bliskością i natychmiastowością.

 

(To, że analizujemy razem przestrzeń i czas nie oznacza, że łączy je jakiś związek, poza tym jaki my sami nadaliśmy zegaro-wymiarowi)

 

 

Wytwarzanie jest przeciwne tworzeniu, automatyzacja jest przeciwna wytwarzaniu.

 

 

Internet – już.

 

Podobno tekst umiera, a może to człowiek umiera?

 

Człowiek jest wynalazkiem pisma.

 

infinite

 via: http://www.creativeapplications.net/

 

Narzędzia nie są transcendentne.

 

 

Kurt Klaus w Ostatecznej sofistykacji:

– Raj filozofów! Więzienie tak wielkie, że nie ma potrzeby go zamykać. I tak nie wystarczy ci życia by dojść do wyjścia. „Czuj się wolny” – oto, co napisano nad jego bramą.