We the Media

Dla większości ludzi Internet nie jest niczym nowym. Nie oznacza to oczywiście, ze Internet jest taki sam. Zaczynamy żyć Internetem, a Internet nami. Weszliśmy w fazę asymilacji kultowej sieci. Pokolenie Z to pierwsze pokolenie, które nie zna świata bez internetu. Dla każdego nowego człowieka, Internet będzie czymś co zastał w rzeczywistości. Czymś danym.

Od jakiegoś czasu nie zajmowałem się aktualizacją modeli ani treści związanych z teorią mediów. Jednak Internet nie stoi w miejscu. Oczywiście na co dzień trudno dostrzec i uchwycić istotę zmian. Kiedy jednak sam zaczynam sobie rysować po własnych modelach w trakcie wykładu, zaczynam dostrzegać to, że wymagają przemyślenia. Z drugiej strony w styczniu 2015 roku wydarzyło się coś, co dało mi do myślenia w dwóch zakresach: data publikacji (2015) oraz kluczowych tez zawartych w New Clues, a przede wszystkim dualizmu WEB-APLIKACJE. Dlatego rozwijam swój MODEL ROZWOJU INTERNETU do obecnej wersji.

model rozwoju internetu

Kluczowe przemyślenia:

 • Przede wszystkim udało mi się pogodzić kwestie nazewnictwa poszczególnych faz rozwoju internetu. Stąd – zniknęły cudzysłowy przy terminach Web 1.0 i Web 2.0. Aczkolwiek na tym etapie kończę taką numerację. Nie da się wyróżnić „Web 3.0”, ze względu na to, że obecnie Internet przybiera inny charakter wynikający z dualizmu Web/Aplikacje.
 • Z tego względu wyróżniłem nowe okresy „WEB-ONLY INTERNET” oraz „WEB/APP INTERNET”. Można przyjąć, że do 2015 roku Internet opierał się na logice WWW. Jednak coraz większy udział aplikacji, w tym aplikacji mobilnych zmienia charakter korzystania z sieci. W efekcie zmieni się zatem sam charakter sieci (zgodnie z założeniami kolektywnej inteligencji).
 • Wprowadziłem nowy model korzystania z sieci – wirtualizację. Wraz z kulturową asymilacją sieci – jako elementu świata, który jest dany – zanika rozróżnienie na realny-wirtualny. Nasz kalendarz w chmurze, rozmowy ze znajomymi, aplikowanie o pracę w serwisie rekrutacyjnym są dla nas tak samo realnym działaniem jak jego fizyczny odpowiednik.
 • Charakterystyczne narzędzia sieciowe dla nowego etapu rozwoju internetu do sieci prywatne lub sieci ukryte (sieci niedostępne). Wraz z coraz większa otwartością, a co za tym idzie dostępnością kontekstów i treści coraz większą rolę odgrywać będzie to, co niedostępne. Ten etap wydaje się kończyć rolę internetu jako innowacji społecznej.
 • Podstawowa idea rozwiązań sieciowych to dzisiaj kooperacja. Już nie „współpraca”. Kooperacja rozszerza podmiot relacji (z negocjowania/transakcyjności na współakcyjność) – patrz: sharing economy.
 • Wprowadziłem także nowy model użytkownika sieci. Od dawna bowiem identyfikujemy się online za pomocą swojej realnej tożsamości i wizerunku (wspierają to dostawcy chmur, integrując konta coraz większej ilości usług sieciowych). W czasach gdy dla Big Data imię, nazwisko i e-mail traktowane są jako „dane śmieciowe” (każdy już praktycznie je ma) kluczowy dla naszej identyfikacji staje się element relacyjny. Określam to jako „Social ID”.
 • Charakterystyczne dla nowego etapu rozwoju internetu jest to, że dominującym sposobem dostępu do sieci stał się dostęp permanentny (zaczynaliśmy od intencjonalnego).
 • Dostęp permanentny wywołuje dwa kluczowe procesy – z jednej strony to, że nasz mobilny desktop staje się tym obszarem, którym starają się zawładnąć podmioty internetowe. Z drugiej za zmianą logiczną na poziomie połączenia (już nie „łączenia się”) – nie z urządzeniem czy punktem ale z naszą „kieszenią”.

 

MACIERZ ROZWOJU INTERNETU

Odnosząca się do podmiotów relacji. Ostatnia wersja jaką publikowałem pochodziła z 2008 roku. Poniżej zamieszczam w wersji zaktualizowanej. Można nawet powiedzieć, że poprzednia wersja była wersją niedokończoną. Dzięki ujednoliceniu i określeniu skali czasowej oddziaływania Web 2.0 można teraz dopełnić macierz. Przy czym termin „WEB 3.0” zachowałem, aby utrzymać ciągłość z poprzednim schematem.

macierz rozwoju internetu

Kluczowe przemyślenia:

 • Web 2.0 rozwidla się na dwa integralne strumienie: treści i relacji. To dwa podstawowe wymiary jakie stanowią podstawę adaptacji Social media.
 • Przedstawiona macierz dobrze oddaje także indywidualny model użytkowania sieci – ODBIÓR-RELACJE-TWORZENIE-ASYMILACJA, ze wskazaniem podmiotu na każdym etapie.
 • Uszczegółowiłem wymiary pionowe i poziome – stopień tworzenia wartości, stopień złożoności narzędzi.

 

ROZKŁAD SIŁ ZAANGAŻOWANIA

To nowy schemat jaki zamyka powyższe dwie aktualizacje. Nazwałem go roboczo „3 SIŁY SPOŁECZNE”, które integrują wiele obszarów którymi się zajmuję.

„Siła” pojawia się w opisie ze względu na wzajemne oddziaływania trzech przedstawianych elementów. Można zaryzykować tezę, że wymiar CZAS może sprawiać wrażenie „bezczasowego” w przypadku dużej intensywności relacji treść-bliskość (czas staje w miejscu). Szerzej, to Płynna nowoczesność.

Relacje bliskość-czas pochłaniają treści (chęć bycia zawsze razem).

Relacje treści-czas pochłaniają bliskość (niekończąca się opowieść).

3 siły społeczne

Kluczowe przemyślenia:

 • Doprecyzowuję znaczenia: Social graph (sieć relacji bliskości, sieć w której kluczową rolę odgrywa siła relacji) oraz Interest graph (sieć relacji treści).
 • Dodaję trzecią siłę – kontekst (sieć relacji złożonych)