Digitalizm

To nie koniec historii. To reset historii.

Jak kończy się „koniec wielkich narracji”? Jak w ogóle możemy tłumaczyć wiek szybkości porzez muzealność „modernizmu”?

Jedyny „izm” o konstytutywnym znaczeniu dla współczesności to digitalizm.

Ponowoczesność czy Pornonowoczesność?

Brutal transparency.

real time data correlation.

PRISM.

 

Demokratyczne totalitaryzmy.

Tyrania kultury Zachodu.

 

context is the new content.

 

Współczesność to po prostu zbiór aktualnych idei.

Komunikacja to przepływ idei między ośrodkami.

 

 

Usieciowienie to nie przepływ, to inny stan struktutalny.

Złożoność jest zawiniona przez informacje.

 

 

We The Data.

http://networkeddigital.com/2014/05/17/definicja-cyfryzacji/