We Can Remember It for You Wholesale

Nie opieramy się już na pamięci, ale na kontekstach. Własna pamięć nie jest nam już potrzebna. Urządzenia „pamiętają” za nas. Nasza pamięć nie jest już w nas. Pamięć stała się „peryferium”. Stała się modułem, który możemy wykorzystywać. Pamięć została od nas oddzielona i wszczepiona w narzędzie. Została pozbawiona filtra umysłowego, który dokonywał subiektywnej kuracji tego, co zapamiętujemy. Tego, co pamiętane. W tym sensie pamięć peryferyjna stała się rodzajem „obiektywistycznej” struktury rzeczywistości. Obrazem rzeczywistości dostępnym do interpretacji jako prawda.

To, co zachowywane kształtuje naszą rzeczywistość. To, czego nie zachowamy przestaje być częścią rzeczywistości. Zachowujemy jednak tylko to, co może dokonać samoistnego performance’u. Buduje to rodzaj pamięci, która jest w stanie sama dokonywać transmisji znaczeń („pamięć która mówi/przemawia”). Zatem to, co tworzy naszą pamięć jest kontekstem dostępnym nie tylko dla nas. Nasza pamięć staje się pamięcią ogólną a nie unikalną – jest pamięcią kontekstową.

Dlatego temporalność stała się naczelnym stanem umysłu. Liczy się tylko kontekst. Dlatego historię-pamięć możemy tylko interpretować, a nie rozumieć. Rozumienie jest procesem indywidualnym, interpretowanie – procesem społecznym. Interpretowanie nie ma charakteru zamkniętego, a rozumienie – tak. Rozumienie jest w stanie dostarczać prawd, a interpretacja – nie.

Dlatego możemy mówić o tym, że rzeczywistość jest tym samym co płynność. Rzeczywistość możemy rozumieć tylko jako nieustanną rekonfigurację tego co dostępne. Rzeczywistość możemy „rozumować” na podstawie dostępnych kontekstów. To, co dostępne jest tym co pamiętane. Tym, co zostało (za)pamiętane. W zależności od kontekstu te same peryferia mogą dostarczać różnych interpretacji rzeczywistości. Nie dysponujemy już pamięcią mentalną aby móc falsyfikować konteksty.

Dlatego prawda nie istnieje. Istnieje tylko „rzeczywistość” w której wszyscy podrabiamy swoją społeczną tożsamość. Istnieje tylko temporalny stan tożsamości. Tożsamości, która jest odtwarzana.