End of times

Poniżej cytat z tekstu Marka Mardella (BBC) „Is IS on an inevitable path to destruction?”, który zawiera w sobie kilka kluczowych powiązań kierujących współczesnością.

„There are those who argue that ideology is even more fundamental to understanding the actions of IS because it is motivated by an „end of times” narrative and is acting to bring about „malahim” – the equivalent of Armageddon.”

Pokazuje to niemal równoległość narracji filozoficznych zachodu („koniec historii”), który często zapomina, że jest dzieckiem bardziej południa niż północy i że związki łączące zachód z Bliskim Wschodem nadal istnieją. Choć być może nie na płaszczyźnie codzienności.

Takie ujęcie ujawnia także, długo już zapomnianą w Europie i Ameryce, siłę ideologii. Rzeczywistość ideowa nie znosi próżni. Dlatego w świecie, w którym panuje „bezideowość”, nawet skrajne idee, zyskują znaczące poparcie tylko dlatego, że przyciągają ludzi, którzy po prostu chcą w coś wierzyć, a nie posiadają żadnej innej alternatywy.

Giełda idei jest pusta.

is_there_one_theory

via: http://www.justinekhamara.com/works.php?year_id=15

 

Zaczynamy zadawać sobie coraz więcej pytań: czy kapitalizm jest dobry? do czego prowadzi automatyzacja? czy nauka ostatecznie wszystko wyjaśni? Pytanie jakie stawia Peter Achinstein brzmi:

„Czy potrzebujemy teorii wszystkiego?” (theory of everything)

Jedną z kandydatek na „teorię wszystkiego” jest teoria fizyki, a zwłaszcza Teoria strun. „Theory of everyting” powinna jednak udzielać odpowiedzi nie tylko na funkcjonowanie fenomenu fizyki, ale tłumaczyć fenomen myślenia, fenomen wszystkiego. Innymi słowy – „teoria wszystkiego” musi wyjaśniać nie tylko prawa kierujące wszystkimi elementami wszechświata, ale musi także odpowiadać na pytanie, „dlaczego świat jest właśnie taki, jaki jest”. Musi wyjaśnić, dlaczego nie ma innej możliwości, innych form istnienia świata. Teoria wszystkiego musi w ten czy w inny sposób wykazać istnienie tzw. „general interaction”.

Całość wykładu:

 

W podobnym kontekście próbuje zdefiniować się futuryzm społeczny („Four questions for Social Futurists, and other”):

„…now it is time for our civilization to be born into a new context.”

  • futuryzm społeczny nie musi oznaczać anty-kapitalizmu
  • social futurism nie musi oznaczać wyłącznie technoprogresywizmu
  • futuryzm społeczny powinien koncentrować na potencjalnej przyszłości

Warto zwrócić uwagę na: “…new types of software-based organization.”

Pytania do każdego futurologa społecznego:

  1. Should workers own the Means Of Production?
  2. What is your position on Centralization and Authoritarianism?
  3. Do you consider your views to be radical, revolutionary, or reformist, and does it matter?
  4. Do you advocate transition to a Resource Economy?

Resource Economy – one in which resources are managed directly rather than via the mechanism of money where possible, and those resources are managed intelligently for the benefit of as many people as possible, rather than concentrating them in the hands of a tiny minority.”