Struktura stumieniowa

Kiedy logika wysyłam-odbieram przechodzi w logikę falową? Co to znaczy, że sieć jest „strumieniowa”?

Wszystko we wszechświecie ma dualną naturę. Ciągle patrzymy na sieć jak na strukturę relacji. Ale tego typu spojrzenie, choć być może właściwe z modelowego punktu widzenia, nie oddaje zmienności, intensywności i falowego charakteru relacji (mamy przecież „dobre” i „złe” -momenty- relacji z ludźmi/otoczeniem/własnym ja). Można powiedzieć że relacje mają charakter dynamiczny i jednocześnie stały. Stały bo są relacjami ([po]wiązaniami). Zmienny bo są płynne.

Jak wyznaczyć początek i koniec relacji?

Stała/Zmienna/Falowa?

Istota techniki jest dwuznaczna. Heidegger.

Twórca techniki jest dwuznaczny – człowiek.

Ciało się starzeje, ja jest w ciągłym procesie negocjacji z ja innych, które są akurat w /jakimś/ -punkcie- negocjacji ja.

„Nie wszytstek umrę”.

Jakie są relacje pomiędzy ja, osobowością i uspołecznieniem osobowości?

Która część ja nie „umiera”?

Jaką część innych ja tworzy ja?

zaduzo

via Szymborska