Szybkość to jakość

U Hegla – ilość nie przechodzi w jakość automatycznie. Ilość przechodzi w jakość dopiero od pewnego poziomu. Od pewnego „momentu”. Podobnie z szybkością. Szybkość przechodzi w jakość dopiero po przekroczeniu określonego „progu”. „Przechodzenie” oznacza zmianę stanu, zmianę struktury, zmianę charakteru.

W jaki sposób uchwycić jednak moment przejścia? Moment zmiany stanu z ilościowego na jakościowy? Z szybkości w jakość?

 

Ilość to jakość

Szybkość to jakość.

ergo

Jakość to szybkość, jakość to ilość .

 

Momentum – iloczyn ilości i szybkości.

Jakość rozumiana tradycyjnie nie odgrywa żadnej roli dla mas, poza funkcją ideową (ideał jako ostateczny, acz nieosiągalny [magiczny] artefakt]. „Zbędny” w codziennym życiu.

Szybkość to jakość sama w sobie.

Momentum tworzy rewolucje.

To właśnie momentum jest ostatecznym modelem rzeczywistości.