Płynność a linearność

Rok 1929, za Mannheimem

 

Jestem tylko ustami.

„… człowieka mówiącego przecież nie własnym językiem, lecz językiem współczesnych i przodków, którzy przetarli mu drogę…”

 

Indywidualizm jest ostatecznym kolektywizmem

„… jest faktycznie niedokładnością mówienie, że jednostka ludzka myśli. Bardziej poprawne byłoby wskazanie, że tylko uczestniczy ona w dalszym procesie myślenia tego, co już przed nią inni ludzie myśleli.”

 

O innowacji (myślowej), o zagrożeniu uniwersalizacji.

„Dopóki każdy członek danej grupy od dzieciństwa ma wpajane te same znaczenia słów, ten sam sposób tworzenia idei, nie mogą istnieć w takim społeczeństwie rozbieżne procesy myślowe.”

 

Wiek świadomości

„…przyspieszanie ruchliwości społecznej niszczy dawniejszą, panującą w statycznym społeczeństwie iluzję, że wprawdzie wszystkie rzeczy mogą się zmieniać, ale myślenie pozostaje wiecznie takie samo.”

 

Im większe społeczeństwo, tym większa ruchliwość [Castells?]

 

O upadku autorytetów

„Im bardziej statyczne jest społeczeństwo, tym większe prawdopodobieństwo, że warstwa ta [„inteligencja”] zdobędzie określony status, pozycję kasty.”

„To właśnie gniew daje niższym warstwom społeczeństwa odwagę do wyemancypowania się (…) spod niesprawiedliwego systemu (…) i zbudowania przeciwnego, własnego systemu wartości.”

 

 

Technologie masowe – protezy protez.

 

“Oszukiwane masy ulegają mitowi sukcesu znacznie bardziej niż ci, którzy ten sukces odnieśli” (Adorno/Horkheimer)

 

Schematyzm to główna usługa, jaką przemysł świadczy na rzecz klientów.” (Filozofia sztuki masowej, Carroll)

 

„Doskonaląc wyobraźnię, ludzie uświadamiają sobie na własnym przykładzie, że są wolni.”

 

Człowieczeństwo nie jest częścią natury, którą trzeba zaakceptować taką, jaka jest.” [Schiller?]

 

 

Percepcja stechnicyzowana

 

Twoje media mówią o tobie. Media jako symbole.

Media symbolizują świadomość na pewnym poziomie rozwoju.” (McLuhan)

 

Słowa – przemijające bóstwa (Hermann Usener)

 

Alfabet doprowadza do jednorodności i ciągłości wszystkich sytuacji.

 

Pismo alfabetyczne sprawa, że przedkładamy linearny sposób myślenia nad inne formy.