Uniwersalizm, człowiek

„Koncepcja natury ludzkiej jest abstrakcyjna, gdyż redukuje „wielorakość zjawisk natury ludzkiej” (Hegel). Uniwersalizm w taki właśnie sposób redukuje pojęcie „pełni człowieczeństwa”.

[Peter Sloterdijk]

„Pojawienie się społeczeństwa nowoczesnego zależy zapewne od tego, czy całe klasy poświęcą się dezintegracji istniejącej struktury społecznej. Ich myślenie z konieczności musi być abstrakcyjne – żywi się potencjalnymi możliwościami. Podobnie myślenie i przeżywanie tych, którzy pragną zachować status quo i osłabić postęp, z konieczności jest konkretne i nie potrafi wyłamać się poza istniejącą strukturę społeczną.” (Ideologia i Utopia)

Karl Mannheim