Czym jest nowoczesność?

Nowoczesność to wszystko, co kulturowo nieutrwalone. Nowoczesność to rodzaj celowej bezcelowości.