Cheerful drones

Globalizacja jest w interesie kapitalizmu a nie społeczeństw. Cyfryzacja to narzędzie w rękach globalizacji, które ma usprawnić i przyspieszyć akumulację kapitału. Podobnie jak industrializacja cyfryzacja nie wpływa na poprawę losu przeciętnego człowieka. Sprawia tylko, że zakumulowana praca staje się własnością coraz mniej licznych. Przy korupcji moralnej establishmentu politycznego, który jako jedyna grupa społeczna został dopuszczony do konsumpcji, prowadzi to wprost do nieuchronnego stanu napięcia przedrewolucyjnego. Jednak cyfryzacja, podobnie jak produkcja przemysłowa, która stworzyła uniwersalne narzędzie każdej rewolucji – Kałasznikowa, dała każdemu dostęp do broni współczesnego konfliktu – usieciowionych mediów społecznych. Sam kapitalizm otacza się maszynami, bazami danych i algorytmami ponieważ nie może już liczyć na poparcie zwykłych ludzi. Serwerownie i centra obliczeniowe to współczesne odpowiedniki pałaców feudalnych, w których władza opiera się na absolutnej kontroli danych.