Filozofia

Orwell. Papierowe kamienie.

Dystopia a utopia: Orwell a społeczeństwo cyfrowe. 5 lat minęło od tej mojej refleksji. Wtedy widać miałem więcej czasu na...

Media

jedno uniwersalne społeczeństwo cyfrowe

„jednego uniwersalnego społeczeństwa cyfrowego.” – przez co trzeba rozumieć, że przez „jedno” rozumie się „uniwersalne”. Uniwersalne społeczeństwo może być tylko...

Media pragmatyczne

Czyli nowa kategoria mediów. Po mediach obiektywnych i subiektywnych. Media pragmatyczne to media odchodzące od koncepcji, że rzeczywistość-świat istnieje niezależnie...

Sztuka

Krocząca mistyfikacja braku

Absolutnym rodzajem gniewu jest gniew człowieka cierpliwego. Człowieka świadomego dostępności. Człowieka świadomego ostatecznie. Złudzenia są rodzajem paradoksu dostępności. Zjawiania się...

Wirtualny czy iluzoryczny?

Zależy od perspektywy. Dla zamieszkujących wirtualną cywilizację wirtualny jest rzeczywistym. Dla obserwatorów wirtualnego, wirtualny jest iluzorycznym. Dla turystów wirtualne jest...